KAmenné-STAvby
KAmenné-STAvby přidal(a) 6 nových fotek.
obnova nasucho skládaného zápraží z místních svorů
KAmenné-STAvby
KAmenné-STAvby přidal(a) 6 nových fotek.
Od letošního roku nová expozice Kamenosochařská tradice v Hořicích seznamuje s geologií regionu, těžbou a opracováním nejen pískovce od pravěku po dnešek, technologií reprodukce do kamene, místní sochařskou a řemeslnou tradicí a samozřejmě s historií Sochařské a kamenické školy, viz.: https://muzeum.horice.org/
KAmenné-STAvby
KAmenné-STAvby přidal(a) 5 nových fotek.
suchá terasovitá zeď a schodiště z hádsko-říčského vápence z lomu Líšeň
KAmenné-STAvby
KAmenné-STAvby přidal(a) novou fotku.
KAmenné-STAvby
KAmenné-STAvby přidal(a) 3 nové fotky.
KAmenné-STAvby
KAmenné-STAvby přidal(a) novou fotku.